Niewiele przedsiębiorstw jest w stanie zbudować własne magazyny, opracować przepływy materiałów, zainstalować maszyny i przeszkolić specjalistów. Ale nie muszą tego robić! Wystarczy zlecić te działania nam. Posiadamy wszystkie niezbędne zasoby – od pomieszczeń, poprzez technologie aż po wszechstronne kompetencje w zakresie usług zapewniających wartość dodaną, aby zbudować Twój cały łańcuch dostaw.

MAGAZYNOWANIE

WIĘCEJ MOCY NA METRZE KWADRATOWYM

Zwiększamy wydajność – DZIĘKI NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM CENTRALOM DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW, ROZWIĄZANIOM W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI oraz odpowiedniemu potencjałowi pracowników

Zwiększamy wydajność – DZIĘKI NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM CENTRALOM DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW, ROZWIĄZANIOM W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI oraz odpowiedniemu potencjałowi pracowników

Wydajne zarządzanie magazynem to jeden z głównych elementów logistyki tworzącej wartość dodaną. Całościowe koncepcje, nieustanna optymalizacja procesów i indywidualne rozwiązania pozwalają nam tworzyć korzyści dla naszych klientów. Wspólne korzystanie z magazynu w trybie dla wielu użytkowników i tym samym optymalne obciążenie powierzchni magazynowej i personelu pozwala na najlepszą elastyczność przy maksymalnym podziale kosztów.

Rozwiązania logistyczne bezpośrednio na terenie zakładu, nowoczesne wyposażenie, jak w pełni zautomatyzowany magazyn Autostore, a także pełen zakres usług zapewniających wartość dodaną pozwalają na optymalne dostosowanie do potrzeb klienta. Dzięki nowoczesnym systemom zarządzania magazynem oraz interfejsom do systemu ERP klienta możemy na bieżąco informować o wszystkich przepływach towarów.

Wydajne zarządzanie magazynem to jeden z głównych elementów logistyki tworzącej wartość dodaną. Całościowe koncepcje, nieustanna optymalizacja procesów i indywidualne rozwiązania pozwalają nam tworzyć korzyści dla naszych klientów. Wspólne korzystanie z magazynu w trybie dla wielu użytkowników i tym samym optymalne obciążenie powierzchni magazynowej i personelu pozwala na najlepszą elastyczność przy maksymalnym podziale kosztów.

Rozwiązania logistyczne bezpośrednio na terenie zakładu, nowoczesne wyposażenie, jak w pełni zautomatyzowany magazyn Autostore, a także pełen zakres usług zapewniających wartość dodaną pozwalają na optymalne dostosowanie do potrzeb klienta. Dzięki nowoczesnym systemom zarządzania magazynem oraz interfejsom do systemu ERP klienta możemy na bieżąco informować o wszystkich przepływach towarów.

Wydajne zarządzanie magazynem to jeden z głównych elementów logistyki tworzącej wartość dodaną. Całościowe koncepcje, nieustanna optymalizacja procesów i indywidualne rozwiązania pozwalają nam tworzyć korzyści dla naszych klientów. Wspólne korzystanie z magazynu w trybie dla wielu użytkowników i tym samym optymalne obciążenie powierzchni magazynowej i personelu pozwala na najlepszą elastyczność przy maksymalnym podziale kosztów.

Rozwiązania logistyczne bezpośrednio na terenie zakładu, nowoczesne wyposażenie, jak w pełni zautomatyzowany magazyn Autostore, a także pełen zakres usług zapewniających wartość dodaną pozwalają na optymalne dostosowanie do potrzeb klienta. Dzięki nowoczesnym systemom zarządzania magazynem oraz interfejsom do systemu ERP klienta możemy na bieżąco informować o wszystkich przepływach towarów.

 • Centrale dla wielu użytkowników
 • Magazyny chłodnicze
 • Składy celne
 • Magazyny wewnętrzne
 • Magazyn zaopatrzenia zakładu
 • Magazyny towarów niebezpiecznych
 • Zautomatyzowany magazyn z techniką Autostore i przenośnikami
 • Regularna inwentaryzacja
 • Połączenie z różnymi systemami komputerowymi dzięki licznym alternatywnym interfejsom
 • Elastyczność dzięki centrali dla wielu użytkowników
 • Optymalizacja kosztów
 • Optymalizacja procesów
 • Wzrost wydajności
 • Usługi IT
 • Zarządzanie oknami czasowymi
 • Automatyzacja i digitalizacja
 • Technika przenośników
 • Skaner 3D
 • Autostore (wydajność netto ok. 600 pobrań/godz. z możliwością zwiększenia przepustowości do 24 000 pojemników)
 • Zautomatyzowana technika rozładunku
 • Wózki masztowe, wózki do wąskich korytarzy i pojazdy do transportu poziomego, pojazdy szybkobieżne i urządzenia do komisjonowania
 • Autonomiczne roboty mobilne
 • Regały magazynowe i regały do składowania kartonów
 • Palety i regały wjezdne
 • Magazyny blokowe na towary spaletyzowane i niespaletyzowane
 • Magazyny wysokiego składowania
 • Magazyny wąsko- i szerokoalejkowe
 • Regały karuzelowe
 • Centrale dla wielu użytkowników
 • Magazyny chłodnicze
 • Składy celne
 • Magazyny wewnętrzne
 • Magazyn zaopatrzenia zakładu
 • Magazyny towarów niebezpiecznych
 • Zautomatyzowany magazyn z techniką Autostore i przenośnikami
 • Regularna inwentaryzacja
 • Połączenie z różnymi systemami komputerowymi dzięki licznym alternatywnym interfejsom
 • Elastyczność dzięki centrali dla wielu użytkowników
 • Optymalizacja kosztów
 • Optymalizacja procesów
 • Wzrost wydajności
 • Usługi IT
 • Zarządzanie oknami czasowymi
 • Automatyzacja i digitalizacja
 • Technika przenośników
 • Skaner 3D
 • Autostore (wydajność netto ok. 600 pobrań/godz. z możliwością zwiększenia przepustowości do 24 000 pojemników)
 • Zautomatyzowana technika rozładunku
 • Wózki masztowe, wózki do wąskich korytarzy i pojazdy do transportu poziomego, pojazdy szybkobieżne i urządzenia do komisjonowania
 • Autonomiczne roboty mobilne
 • Regały magazynowe i regały do składowania kartonów
 • Palety i regały wjezdne
 • Magazyny blokowe na towary spaletyzowane i niespaletyzowane
 • Magazyny wysokiego składowania
 • Magazyny wąsko- i szerokoalejkowe
 • Regały karuzelowe

USŁUGI ZAPEWNIAJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ

SKUP SIĘ NA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ

MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ – DZIĘKI NASZYM UKIERUNKOWANYM NA PRODUKTY I PROCESY USŁUGOM ZAPEWNIAJĄCYM WARTOŚĆ DODANĄ zwiększysz wartość swojego przedsiębiorstwa

Nasze usługi zapewniające wartość dodaną (Value Added Services) wykraczają poza czystą logistykę magazynową i obejmują nie tylko przechowywanie towarów, ale także efektywne zwiększenie wartości. Od montażu wstępnego, poprzez prace naprawcze aż po budowę stojaków i przepakowywanie – działamy w najróżniejszych obszarach łańcucha dostaw.

Naszym celem zawsze jest odciążenie naszego klienta i stworzenie możliwie najbardziej wydajnego procesu logistycznego. Obojętnie, w jakiej branży działasz – oddelegowując nam określone procesy możesz całkowicie skupić się na swojej działalności głównej.

Nasze usługi zapewniające wartość dodaną (Value Added Services) wykraczają poza czystą logistykę magazynową i obejmują nie tylko przechowywanie towarów, ale także efektywne zwiększenie wartości. Od montażu wstępnego, poprzez prace naprawcze aż po budowę stojaków i przepakowywanie – działamy w najróżniejszych obszarach łańcucha dostaw.

Naszym celem zawsze jest odciążenie naszego klienta i stworzenie możliwie najbardziej wydajnego procesu logistycznego. Obojętnie, w jakiej branży działasz – oddelegowując nam określone procesy możesz całkowicie skupić się na swojej działalności głównej.

 • Komisjonowanie
 • Konfekcjonowanie
 • Opakowanie
 • Budowa stojaków
 • Usługi montażowe
 • Uszlachetnianie
 • Montaż i serwis naprawczy
 • Zarządzanie przewoźnikami
 • Zarządzanie certyfikatami
 • Magazyn konsygnacyjny
 • Odprawa celna i wysyłka międzynarodowa
 • Napełnianie i mieszanie
 • Opakowania prezentowe i tworzenie pakietów prezentowych
 • Etykietowanie i ponowne etykietowanie
 • Order-to-cash
 • Co-Packing, Repacking, Set-Building
 • Kontrola jakości
 • Recykling
 • Zarządzanie zwrotami
 • Pobieranie próbek
 • Optymalizacja kosztów
 • Optymalizacja procesów
 • Wzrost wydajności
 • Usługi IT
 • Zarządzanie oknami czasowymi
 • Automatyzacja i digitalizacja

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Czy znasz swoje CZYNNIKI POWODUJĄCE WZROST KOSZTÓW I OBNIŻAJĄCE PRODUKTYWNOŚĆ?

IDENTYFIKUJEMY POTENCJAŁY OPTYMALIZACJI
I TWORZYMY ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYDAJNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Rosnąca dynamika rynków międzynarodowych, bezwzględna konkurencja między przedsiębiorstwami, sukcesy handlu elektronicznego oraz możliwość znalezienia w Internecie informacji o produktach, ich cenach, dostępności i terminach dostaw zmuszają wiele przedsiębiorstw do zoptymalizowania swoich procesów biznesowych.

Nasze działania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz wyznaczenie wspólnych celów/strategii pozwalają zidentyfikować potencjały umożliwiające obniżenie kosztów i pokazują rozwiązania pozwalające na optymalizację procesów i zwiększenie produktywności.

Następuje koordynacja zaopatrzenia, produkcji, transportu i sprzedaży, co umożliwia zbliżenie tych procesów do siebie.

 • Zaopatrzenie produkcyjne
 • Koordynacja przepływu towarów (obsługa just-in-time, dostawy sekwencyjne, Line Feeding, grupowanie dostawców)
 • Obsługa opakowań
 • Kontrole urzędowe
 • Odprawy celne
 • Zarządzanie przestrzenią składowania
 • 3PL / 4PL
 • Przyjęcia towaru wraz z kontrolą i wydania towaru
 • Załadunek
 • Przejęcie bezpośrednio w zakładzie
 • Dostawy do filii / Ostatni kilometr
 • Customer Service B2C / B2B, obsługa zwrotów
 • Obsługa kontenerów (na terenie zakładu i poza nim, wraz z udostępnieniem własnego transportu)
 • Bezpośrednie połączenie z sieciami obsługi towarów w opakowaniu/drobnicy
 • Zaopatrzenie produkcyjne
 • Utylizacja
 • Koncepcje komisjonowania
 • Logistyka wielokanałowa
 • E-Commerce-Fulfillment
 • Optymalizacja kosztów
 • Optymalizacja procesów
 • Wzrost wydajności
 • Usługi IT
 • Monitorowanie partii (z dokładnością co do sztuki SSCC / NVE)
 • Zarządzanie oknami czasowymi
 • Automatyzacja i digitalizacja

DEDICATED SOLUTIONS

PASUJE JAK ULAŁ!

NASZE WYSPECJALIZOWANE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE W ODPOWIEDZI NA SPECJALNE WYMAGANIA KLIENTÓW

Rutynowe rozwiązanie rzadko jest skuteczne. Dzięki naszym wyspecjalizowanym rozwiązaniom tworzymy szyte na miarę koncepcje spełniające różne potrzeby klientów i wymagania branżowe. Obejmują one od indywidualnie skonfigurowanych (pojedynczych) magazynów (Dedicated Warehouses) poprzez specjalistyczne czynności montażowe aż po przejęcie całego zarządzania przestrzenią składowania. Oferujemy nawet transporty naszą flotą pojazdów z identyfikacją wizualną firmy klienta.

O tym, iż takie działania mają potencjał i mogą stworzyć wartość dodaną, świadczy nasza specjalnie opracowana logistyka marketów budowlanych SSD®. Świadomie rezygnujemy tutaj z klasycznej koncepcji obsługi drobnicy z wielokrotnym przeładunkiem towarów. Zamiast tego grupujemy produkty i dostarczamy je bezpośrednio do popularnych marketów budowlanych. Pozwala to nie tylko zredukować koszty logistyczne, ale przede wszystkim znacznie obniżyć wskaźniki szkód i reklamacji.

Rutynowe rozwiązanie rzadko jest skuteczne. Dzięki naszym wyspecjalizowanym rozwiązaniom tworzymy szyte na miarę koncepcje spełniające różne potrzeby klientów i wymagania branżowe. Obejmują one od indywidualnie skonfigurowanych (pojedynczych) magazynów (Dedicated Warehouses) poprzez specjalistyczne czynności montażowe aż po przejęcie całego zarządzania przestrzenią składowania. Oferujemy nawet transporty naszą flotą pojazdów z identyfikacją wizualną firmy klienta.

O tym, iż takie działania mają potencjał i mogą stworzyć wartość dodaną, świadczy nasza specjalnie opracowana logistyka marketów budowlanych SSD®. Świadomie rezygnujemy tutaj z klasycznej koncepcji obsługi drobnicy z wielokrotnym przeładunkiem towarów. Zamiast tego grupujemy produkty i dostarczamy je bezpośrednio do popularnych marketów budowlanych. Pozwala to nie tylko zredukować koszty logistyczne, ale przede wszystkim znacznie obniżyć wskaźniki szkód i reklamacji.

 • Przejęcie bezpośrednio w zakładzie
 • Zarządzanie przestrzenią składowania
 • Dostawy do filii
 • Magazynowanie towarów w kontrolowanej temperaturze
 • Magazyny wewnętrzne
 • Prace montażowe SILS Center
 • Logistyka marketów budowlanych SSD®
 • Optymalizacja kosztów
 • Optymalizacja procesów
 • Wzrost wydajności
 • Usługi IT
 • Monitorowanie partii (z dokładnością co do sztuki SSCC / NVE)
 • Zarządzanie oknami czasowymi
 • Automatyzacja i digitalizacja

OSOBA KONTAKTOWA – LOGISTYKA KONTRAKTOWA

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE NASZEJ LOGISTYKI KONTRAKTOWEJ?

ZADZWOŃ DO NAS!

Tel.: +49 4401 920-130

THIMO SCHULZ

Kierownik Północ

Tel.: +49 421 80710-162

RICO VON HOLLEN

Asystent kierownika

Tel.: +49 4401 920-295

AXEL SCHLEEF

Kierownik Południe

Tel.: +49 163 7776917

FELIX SAMSON

Asystent kierownika

Zapytania

... LUB NAPISZ DO NAS.