REGULACJA DOT. RÓWNOŚCI PŁCI

U NAS MILE WIDZIANE SĄ OSOBY
KAŻDEJ PŁCI!

Ze względu na czytelność używamy gramatycznego rodzaju męskiego. Stosowane określenia dotyczą każdej płci zgodnie z ideą równouprawnienia.
Wybrana forma językowa jest uwarunkowana wyłącznie względami redakcyjnymi i nie oznacza wartościowania. Oczywiście mile widziane są u nas osoby każdej płci.