Lean and Green

20% redukcji emisji CO2

 Ambitny cel środowiskowy spółki L.I.T. Speditions GmbH: 20% redukcji emisji CO2 w ciągu 5 lat

Podczas konwencji znacznego klienta spółki L.I.T. Spedition zwrócono uwagę na inicjatywę „Lean and Green”.

„Lean and Green” jest inicjatywą z zakresu ochrony środowiska, mającą na celu zmniejszenie emisji CO2 u partnerów. Ambitny cel jest tu określony prosto i dzięki temu dobitnie: w ciągu 5 lat emisje CO2 przedsiębiorstw uczestniczących w inicjatywie mają zostać zmniejszone o 20%. Zadanie to postawiła przed sobą także L.I.T. Speditions GmbH we współpracy z L.I.T.

Koncepcja „Lean and Green” wywodzi się pierwotnie z Holandii i dopiero od 2013 r. obecna jest także Niemczech. W Niemczech program ten prowadzony jest przez GS1 Germany. W Niemczech program „Lean and Green” wdrożyło najpierw 19 pionierów. Zarząd grupy L.I.T. przekonało w szczególności założenie „Lean and Green”, iż korzyściom ekologicznym zawsze towarzyszą korzyści ekonomiczne. Liczą się tylko faktycznie osiągnięte oszczędności, kompensowanie poprzez wsparcie finansowe innych projektów ochrony środowiska (w prasie określane także często jako „nowoczesny handel odpustami”) nie jest tu możliwe.

 

W lipcu 2015 r. spółka L.I.T. Speditions GmbH podpisała umowę z GS1 i tym samym należy do sieci „Lean and Green”. W ramach sieci partnerzy wymieniają się informacjami o podjętych środkach i osiągniętych celach, aby wspólnie stanąć do walki z emisjami CO2.

W stworzonym planie działania opisano środki i cele szczegółowe planowane przez L.I.T. Speditions GmbH umożliwiające realizację ambitnego celu redukcji emisji CO2 o co najmniej 20% w ciągu pięciu lat. Dzięki wprowadzeniu odpowiedniego monitoringu wdrażanie planowanych działań podlega kontroli. Wyliczany jest także wolumen redukcji emisji CO2.

W ramach audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez TÜV Nord – po przedłożenia GS1 planu działania – zostanie dokonana ocena, czy poprzez wdrożenie środków opisanych w planie działania, osiągnięta została redukcja emisji CO2. Jeśli plan działania zda wspomniany egzamin, spółce L.I.T. Spedition zostanie nadane wyróżnienie „Lean & Green Award. „Lean & Green Award” jest wyrazem uznania za wielkie zaangażowanie i pierwszy duży krok na drodze do celu. Od tego momentu L.I.T. Speditions GmbH będzie nie rzadziej niż co sześć miesięcy składać raport organizacji GS1 na temat aktualnego stanu wdrożenia planu działania.