ELVIS AG

E.L.V.I.S.

Europejskiego Związku Spedytorów Międzynarodowych

Spółka E.L.V.I.S. Aktiengesellschaft (Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure) stanowi platformę współpracy transportu pełnoładunkowego o wymiarze europejskim. Renomowane, prężne przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe tworzą – pod nazwą ELVIS AG – europejską sieć obsługującą ładunki całopojazdowe.

W ramach sieci współpracuje ze sobą ponad 160 partnerów w 20 krajach Europy. Dysponujemy flotą ponad 16000 samochodów ciężarowych. Poza równomiernym rozłożeniem ładunku w pojazdach ciężarowych poszczególni partnerzy oferują inne elementy logistycznej wartości dodanej, które mogą zostać powiązane z siecią ładunkową.

Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej E.L.V.I.S.: www.elvis-ag.de